Vergoeding en tarief

 

Tarief 

Het gesprekstarief bedraagt € 70,-- per uur.


Psychosociale therapie - complementaire zorg/alternatieve zorg

De individuele sessies betreffen psychosociale therapie welke valt onder complementaire zorg/ alternatieve zorg.


Mogelijk vergoeding via de aanvullende verzekering, dus geen eigen risico!

Door mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) vergoeden veel zorgverzekeraars psychosociale therapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekeringspakketten en niet vanuit de basisverzekering. Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt overigens geen eigen risico!


Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten voor psychosociale therapie of controleer zelf nauwkeurig uw polisvoorwaarden!

In sommige gevallen kunt u een verzoek tot (gedeeltelijke) vergoeding indienen bij uw werkgever of de uitkerende instantie. Dit dient u zelf aan te vragen.  

Voordelen ten aanzien van Basis GGZ

  • GEEN eigen risico
  • GEEN verwijzing huisarts nodig

 

Lidmaatschap  NFG

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (www.de-nfg.nl)

Registratienummer NFG en AGB-codes
Om toestemming voor vergoeding te kunnen geven, is het voor de zorgverzekeraar belangrijk te weten:
  • Registratienummer NFG (Vakgroep VPMW: 8469)
  • AGB-code zorgverlener: 90102883
  • AGB-code praktijk: 90062276

Uitsluiting vergoeding

Pedagogisch advies en begeleiding komen niet voor vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking.