Praktijk Sozo, professional in psychosociale therapie en pedagogische begeleiding


Psychosociale hulpverlening heeft als uitgangspunt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een gezonde geest en een goed functionerend lichaam zijn beiden nodig om in balans te zijn en goed te kunnen functioneren in je eigen omgeving. De meeste mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met problemen op psychisch en/of sociaal gebied. Soms zijn gebeurtenissen zo ingrijpend dat het voelt alsof u geen invloed  meer op het leven kunt uitoefenen. Praktijk Sozo helpt daar waar mensen worden belemmerd in hun dagelijks functioneren en er wordt therapie/hulp gegeven in de vorm van gesprekken, educatie, technieken en oefeningen. In een rustige omgeving bied ik professionele hulp, passend bij uw situatie.

 

Heeft u behoefte aan psychosociale hulpverlening? Samen werken wij aan uw verandering. Het is belangrijk dat u weer grip op uw leven krijgt en daardoor een breder perspectief op uw eigen mogelijkheden.