Even voorstellen


Wie is Ruth Grant? 

Ik ben pedagoog en psychosociaal therapeut en ben actief werkzaam geweest in de kinderopvang. Mijn hbo-opleiding (ortho) Pedagogiek heb ik gevolgd aan Hogeschool InHolland. De start van mijn loopbaan in de kinderopvang vond plaats bij het oprichten van een kinderdagverblijf in Amsterdam en heb daar als pedagoog met veel passie en toewijding leiding gegeven aan een gedreven team van pedagogisch medewerkers. Naast de facetten van ondernemerschap, het werken als beleidsmedewerker en coachen van het team, heb ik ouders en kinderen begeleid. Bij bureau de Roos heb ik een opleiding tot psychosociale therapie gevolgd. Met bewogenheid voor de mensen om mij heen is het altijd mijn passie geweest om mensen te helpen, te begeleiden en te ondersteunen. Van deze passie heb ik mijn beroep gemaakt.


Over Praktijk Sozo

Sozo is een Grieks woord en betekent, redding, genezing, bevrijding en heelwording van de mens.

Praktijk Sozo, biedt therapie, advies en begeleiding vanuit een christelijke geloofsovertuiging op een wetenschappelijk verantwoorde wijze, waarbij de begeleiding wordt vormgegeven door middel van gesprekstherapie, educatie, technieken en oefeningen. Ik begeleid mensen met als zonder christelijke achtergrond en een ieder die hulp zoekt, ongeacht overtuiging, religie of levensbeschouwing, is welkom in Praktijk Sozo.