Pedagogisch advies en begeleiding

Ik bied als pedagoog de volgende manieren van hulp aan:

- begeleiding aan kinderen en jongeren

- oudergesprekken / begeleiding

Als ouder kunt u zich zorgen maken over uw kind, wilt graag met iemand over zijn/haar kind praten of wil graag inzicht in het eigen kind: wat heeft mijn kind nodig? Of een kind kan niet lekker in zijn vel zitten door bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid, bevestiging nodig van eigen kunnen, onverwerkte gebeurtenissen, boosheid en agressie of sombere en/of angstige gevoelens.

Ik richt mij op begeleiding van kinderen, jongeren en hun opvoeders die op het pedagogische vlak, vragen of onzekerheden hebben en help hen bij lichte opvoedings, opgroei en psychosociale problematiek. Dit doe ik door een-op-een te coachen/begeleiden.Ook maak ik gebruik van Triple P. Triple P is een ondersteuningsprogramma voor ouders dat is ontwikkeld in Australie en staat voor Positief Pedagogisch Programma. Deze opvoedmethodiek is bedoeld voor ouders met kinderen met emotionele of gedragsproblemen. Met Triple P. richt ik mij op ondersteuning bij opvoedvragen en ik geef advies op maat aan ouders/verzorgers over alledaagse pedagogische situaties, zoals o.a. ongehoorzaamheid, slaapproblemen of grenzen stellen. De behandelmethode Triple P biedt ouders handvatten om psychosociale problemen bij hun kind te verminderen of voorkomen. Ik ben geaccrediteerd om deze methodiek uit te voeren. Het programma dat ik hier aanbied is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.