Psychosociale hulpverlening


De stap naar hulpverlening is misschien groot voor u. Ieder mens ervaart wel eens een moeilijke periode in zijn leven of kan psychosociale problemen ervaren. Vaak is men in staat om op eigen kracht of met steun van de omgeving er weer boven op te komen. Maar soms is er meer nodig dan een luisterend oor van familie of goede vriend.


Wat zijn psychosociale problemen?

Psychische problemen hebben te maken met uw gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te maken met uzelf of andere mensen. Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee.


Als psychosociaal therapeut, bied ik psychosociale hulpverlening of therapie dat is gericht op het begeleiden van mensen die zijn vastgelopen in hun leven en uiteenlopende lichamelijke, psychische klachten en problemen ervaren. Problemen kunnen zich voordoen in het persoonlijke leven, thuis, op school of op het werk. Deze problemen gaan o.a. vaak gepaard met gevoelens van angst, twijfel, woede verdriet, verlegenheid, faalangst, eenzaamheid machteloosheid, boosheid, gespannenheid, niet lekker in je vel zitten, stress, burn-out, eenzaamheid, negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen, trauma, relatieproblemen en gedachten die zich eindeloos herhalen zonder er een oplossing voor te vinden. Worstelt u met problemen waar u niet zelf uitkomt of wilt u zich graag persoonlijk ontwikkelen? Misschien heeft u iemand nodig die inzicht geeft in de manier waarop u met problemen omgaat? Of heeft u behoefte aan iemand die u handvatten kan aanreiken om tot een verbetering van uw situatie te komen?


In therapie gaan we samen kijken waar u vastloopt. Ik luister naar uw verhaal en de daarbij behorende gedachten, gevoelens en emoties. Bij deze inzichtgevende therapie wordt de relatie tussen huidige problemen en vroegere ervaringen onderzocht en leert u zicht te krijgen op uw drijfveren, angsten en manier van reageren. Ik help u om de zaken weer op een rijtje te zetten en anders leren om te gaan met de situatie en bevorder daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden. U leert inzicht krijgen op de wensen en behoeften die bij u passen. We zoeken samen naar oplossingen om zelfstandig verder te gaan. U leert uzelf kennen, accepteren en waarderen. Hierbij gaan wij uit van uw unieke persoonlijkheid. U leert keuzes te maken die bij u passen en u durft verantwoordelijkheid te nemen voor uw leven, zonder afhankelijk te zijn van het oordeel of mening van anderen.