Werkwijze


Gesprekstherapie

De therapie wordt vormgegeven door middel van het voeren van gesprekken.


Integratieve therapie

Ik werk vanuit de integratieve therapie waarbij de werkvormen die ik gebruik zijn ontleend aan verschillende therapievormen: Gestalt, TA en RET.


Gestalttherapie

De wijze waarop de cliënt zichzelf als geheel ervaart staat centraal in gestalttherapie. De psychische klachten waarvoor de cliënt in therapie is, vormen een deel van dit geheel. Gestalttherapie gaat er vanuit dat psychische klachten voortkomen uit blokkades die persoonlijke groei verhinderen. Het doel van gestalttherapie is deze blokkades op te heffen, zodat verdere persoonlijke groei weer mogelijk wordt en psychische klachten verminderen.

 

De Transactionele analyse (TA)

TA geeft inzicht over de persoonlijkheid van mensen, gedrag, communicatie die vooral gericht is op praktisch gerichte persoonlijke groei en verandering en daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt neemt.


Ret (rationeel emotieve therapie)

Ret therapie is een methode om gedrag of emoties waar je last van hebt, om te buigen naar meer effectief gedrag of gedrag. Er wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Door middel van veranderingen in het denken en concrete gedragsoefeningen kunnen cliënten gedrag,gedachten en gevoelens waar ze last van hebben veranderen.

Omdat ieder mens uniek is, zal ook bij iedereen de therapie anders zijn en de therapievormen zullen worden toegepast die passen bij de persoon. Ik zal ook gebruik maken van creatieve therapievormen of verwerkingsvormen (afhankelijk van de behoefte van de cliënt) zoals bijvoorbeeld schrijven, tekenen, werken met verhalen, of schilderen.


Waar vindt de behandeling plaats

In de praktijk